ZASADY PRZYZNAWANIA ODZIEŻY KLUBOWEJ

Decyzją zebrania Zarządu MKS SP63 w Bydgoszczy, z dnia 06.10.2017 ustalono zasady funkcjonowania sekcji i form dofinansowywania zawodników.

1. Zmiana loga i barw klubowych.

2. Dofinansowywania zawodników w formie odzieży klubowej i ustalenia zasad jej otrzymywania.

3. Anulowania dotychczas obowiązujących form dofinansowywania zawodników.

ZASADY PRZYZNAWANIA ODZIEŻY KLUBOWEJ.

1. Klub zobowiązuje się na przyznawanie odzież, raz do dwóch lat, zawodnikom opłacającym składkę.

2. Klasa I otrzymywać będzie koszulkę i czepek treningowy

3. Klasa III, V i VII (zawodnicy opłacający pełną składkę klubową) otrzymywać będzie bluzę, koszulkę i czepek startowy.

4. Warunkiem otrzymania odzieży jest uiszczenie składek klubowych za cały bieżący rok kalendarzowy.

5. Wyrażając zgodę na przyznanie odzieży, rodzic (opiekun prawny) zobowiązuje się do dopilnowania aby dziecko podczas zawodów pływackich oraz innych imprez, w których będzie reprezentowało MKS SP63, ubrane było w odzież klubową, w tym czepek. W przypadku nie dopilnowania powyższego zobowiązania, w czasie do 2 lat, od otrzymania sprzętu, należy pokryć zakup sprzętu ze środków własnych wg aktualnego cennika, dostępnego na stronie klubowej. W sytuacji zgubienia, zniszczenia, wyrośnięcia, itp., rodzic zobowiązuję się zakupić dziecku nową odzież klubową.

6. Każdy zawodnik startujący i reprezentujący MKS SP63 na zawodach, uznanych za wyjazd klubowy, ma obowiązek startu w czepku klubowym, i podczas dekoracji wystąpienia w koszulce lub bluzie klubowej.

7. Zawodnicy nie respektujący pkt 6 będą zawieszeni w startach na zawodach.

8. Jako odzież klubową uznaje się wszystkie dotychczas oficjalnie wyprodukowane koszulki i bluzy, na których znajduje się logo klubu, również te ze starym wzorem.

9. W roku szkolnym 2017/18 klub przyzna odzież większej liczbie zawodników, niż jest to zawarte w powyższym regulaminie. Związane to jest ze zmianą loga i barw klubowych.

zasady przyznawania odzieży klubowej plik PDF