Cegiełki

Zapraszamy do zakupu „cegiełek”, z których dochód będzie przeznaczony na zakup nagród dla naszych zawodników w czasie XIII Mikołajkowych Zawodów Pływackich.

Cegiełkę można kupić wpłacając dowolną kwotę na konto klubowe

19 8179 0009 0023 8285 2000 0030

z dopiskiem „Cegiełka na Mikołajkowe”

Obecnie mamy już

20181129_150234

Zawody w Toruniu

Nasi zawodnicy w ostatnim czasie, dwukrotnie walczyli (z powodzeniem 😉) w Toruniu. 27.10.2018 – Zawody Pływackie z Delfinem do Tokio i 10.11.2018 – Zawody Pływackie Pływam na Medal.

20181110_141610 20181110_145617 20181110_151915 20181110_145823 20181110_151926

IMG-0df41ff867a21cf4b1070b37316f887d-V IMG-ac610254fb287383d2e122f3fda946e7-V IMG-e62ffecdfb1cdfb7f77416446ab35b5e-V IMG-d4d41eb6248d958881a2fd4ecba1a9f8-V

RĘCZNIK KLUBOWY ZA „START”

W październiku i listopadzie 2018 klub będzie startował 3 razy w wyjazdowych zawodach pływackich: Wąbrzeźno (06.10) – opłata 30zł, Toruń (27.10) – opłata 40zł, Inowrocław (18.11) – opłata 35zł. Osoby które zgłaszają się do przynajmniej dwóch imprez i dokonają wpłaty za „startowe”, na konto klubowe, otrzymają RĘCZNIK KLUBOWY. Opłaty należy dokonać w całości za wybrane zawody, na konto klubowe (198179 0009 0023 8285 2000 0030), w terminie księgowania nie później niż do 02.10.2018. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, z dopiskiem ZAWODY 2018. Deklarację należy dostarczyć do 01.10.2018, poprzez dziennik elektroniczny. Zawodnicy którzy zadeklarują udział i opłacą wpisowe, otrzymają ręczniki niezależnie od tego czy wystartują w zawodach. Warunkiem otrzymania gadżetu jest opłacenie składek klubowych do końca roku kalendarzowego. Na zawodach będzie opieka trenerów ale dojazd we własnym zakresie. W przypadku nie dostarczenia deklaracji lub/i nie dokonania wpłaty w podanym terminie, ręcznik nie zostanie przyznany. Akcja jest skierowana do zawodników opłacających pełną składkę klubową (25zł.)

Deklaruję udział i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………. w zawodach pływackich w: Wąbrzeźnie, Toruniu, Inowrocławiu (niepotrzebne skasować)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i wykorzystywanie jego wizerunku (zdjęcia, filmy) na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych organizatorów i klubu MKS SP63. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r poz. 2153, 2281, j.t., z późniejszymi zamianami) w celach promocyjnych zawodów, organizatora i klubu MKS SP63.

………………………………..

podpis opiekuna

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zgłoszenie zawodnika na zawody i startu (zgodnie z komunikatem).